™Lattice Logic – "ההגיון שברשת"

סדרת ה Lattice Logic™ – "ההגיון שברשת" היא טכנולוגיה הממוקמת בחזית ההבנה של הדרך בה בני האדם חושבים ומתפקדים, ומלמדת את בני האדם כיצד לארגן את מחשבותיהם, הבנותיהם, ומערכת האמונות שלהם.

למידה זו משנה את פעולותיהם של בני האדם ומביאה את הפוטנציאלים שלהם למצב המקסימלי, לערך הגדול ביותר, הן בחייהם האישיים והן כחברים בקהילותיהם.