תמר גנישר

Mentor בישראל של

EMF Balancing Technique®

טכניקת איזון השדה האלקטרומגנטי

מורה למורים  Supervisory Teacher  לשלבים  I-IV

מורה למטפלים  Supervisory Teacher  לשלבים  I-XII

מורה מומחה  Accredited Practitioner  לשלבים  I-XIII

מורה רוחנית באנרגיה החדשה, מנחה למודעות, צמיחה וטרנספורמציה, עוסקת מזה 41 שנה במגוון שיטות בתחום ההוליסטי והאנרגטי, בטיהור בתים ומרחבים.

2007-2023 © כל הזכויות שמורות לתמר גנישר – קשרי אור Light Connections

אין להעתיק או להשתמש בחומר המופיע באתר זה, כולו או חלקו, ללא אישור או הסכמה בכתב מראש מתמר גנישר